HRV merilnik  

Navodila za uporabo

Screenshot 2020-11-08 at 22.47.57.png
Screenshot 2020-11-08 at 22.47.57.png
Screenshot 2020-11-08 at 22.35.50.png
Screenshot 2020-11-08 at 22.35.56.png
Screenshot 2020-11-08 at 22.35.56.png

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z uporabo naših storitev in koriščenja merilnika EKG za domačo uporabo. Zasnovan je tako, da vam pomaga pri pregledu vašega biološkega stanja telesa in sicer 21. različnih parametrov, ki vam jih bo interpretiral naš HRV certificiran strokovnjak. V kolikor vam bo interpretacijo opravil nekdo drug, vam žal ne moremo garantirati ustreznost interpretacije.

Pri opravljanju meritve vam želimo veliko zadovoljstva. Zato smo vam pripravili navodila za uporabo, ki vam bodo odgovorila na marsikatero vprašanje. Za vse dodatne informacije smo vam vedno na voljo preko elektronskega naslova: info@juliet-rose.com. Podrobnejše opise ali odgovore na vprašanja si lahko ogledate tudi na naši spletni strani: www.heart-vibe.com

 

Aparat je namenjen izključno za opravljanje 24-urne meritve v gospodinjstvu in je predviden za eno do max. 4 osebe, odvisno od naročila.

V nadaljevanju skrbno preberite sledeče:

1.      VARNOST IN OPOZORILA

2.      PRED UPORABO

3.      BELEŽENJE PODATKOV

4.      NAMESTITEV MERILNIKA IN ELEKTROD

5.      MERJENJE

6.      SIGNALI

7.      PO UPORABI – 24. URNI MERITVI

8.      TEHNIČNI PODATKI

1.VARNOST IN OPOZORILA

 

Za vašo varnost in pravilno uporabo pred namestitvijo merilnika pozorno preberite ta priročnik, vključno z nasveti in opozorili. Da bi se izognili nepotrebnim napakam in nesrečam, je pomembno poskrbeti, da so vse osebe, ki uporabljajo ta aparat, temeljito poučene o njegovem delovanju in varnostnih vidikih. Ta navodila shranite za čas uporabe merilnika, v kolikor bi jih želeli kadarkoli v času uporabe ponovno prebrati. Zavoljo varnosti oseb in premoženja upoštevajte opozorila, podana v teh navodilih za uporabo, saj proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane ob neupoštevanju če-teh.

 

Varnost otrok in drugih ranljivih oseb

 

V skladu s standardom EN

Osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejele ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Meritev za otroke pod 18.letom starosti ni primerna. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih opravil na njem brez ustreznega nadzora.

 

V skladu s standardom IEC

Vso embalažo in aparature hranite proč od otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

 

Splošna varnost in opozorila

•   Osebe, ki uporabljajo ICD ali srčne spodbujevalnike naj se pred meritvijo obvezno pogovorijo z zdravnikom o morebitnih tveganjih. Uporaba merilnika lahko predstavlja omejeno tveganje razen, če so bili sprejeti vsi previdnostni ukrepi priporočeni s strani zdravnika.

•   Merilnika ne shranjujte na temperaturi, ki ne ustreza tehničnim zahtevam merilnika navedenih v teh navodilih za uporabo.

•   Pazite, da merilnika mehansko ne poškodujete.

•   Poškodovano vrvico, ki povezuje napravo in elektrode ne smete zamenjati. V tem primeru obvestite tehnično podporo.

•   Pri nameščanju aparata poskrbite, da vrvica, ki povezuje napravo in elektrode, ne bo stisnjena, priščipnjena ali poškodovana.

•   Merilnik ni namenjen za zdravljenje.

•   Merilnika ne hranite zraven eksplozivnih predmetov.

•   Merilnika ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.

•   Nikoli ne odpirajte merilnika ali pokušajte menjavati katerihkoli delov.

 

Nega in čiščenje

•   Merilnika ne čistite z nobenimi sredstvi, vodo ali krpami.

•   Po uporabi ga hranite v predloženo embalažo.

•   Zaradi preprečevanja morebitnih poškodb v okviru čiščenja, je vsak merilnik dezinficiran pred naslednjo uporabo na naslovu podjetja oziroma HRV certificiranega trenerja.

 

Servis

•   Vsa opravila na merilniku, ki so potrebna za servisiranje, mora opraviti ustrezno usposobljen strokovnjak.

 

2.PRED UPORABO

 

•         Prepričajte se, da je aparat v dobrem stanju, da ni poškodovan ali iztrošen.

•         Aparata ne priključujte, če je poškodovana vrvica, ki povezuje merilnik in elektrode ali aparat sam.

•         V primeru okvare, merilnika ne uporabljajte. Popravi ga lahko samo za to usposobljeno osebje.

•         Na merilnik NE montirajte neoriginalnih delov.

•         Kabla ne ovijajte okoli merilnika.

 

OPOZORILO!

Za daljšo življenjsko dobo merilnika in preprečevanjem rje zaradi okoliške vlage, po uporabi kabel odstranite iz merilnika.

 

 

3.BELEŽENJE PODATKOV

 

Merilnik je fiksiran na trup s pomočjo dveh lepljivih elektrod. Merilnik začne podatke zbirati popolnoma avtomatsko ob priklopu na elektrodi.

 

OPOZORILO!

Merilnik NI vodoodporen, odporen je zgolj za znojenje ali relativno vlago iz okolice. Uporaba med tuširanjem, kopanjem, plavanjem ali savno poškoduje merilni, zato ga pred tem vedno snemite iz elektrod. Elektrode med meritvijo pustite nameščene.

 

 

4.NAMESTITEV MERILNIKA IN ELEKTROD

 

Mesto kamor namestite elektrodo naj bo čisto in brez dlak (po potrebi mesto obrite). V kolikor uporabljate kreme ali olja, jih odstranite z razkužilnim sredstvom ali področje, kjer bodo nameščene elektrode umijte z blagim detergentom.

1. V priloženi vrečki je naprava sestavljena iz dveh delov. Pred uporabo najprej poskrbeti, da sta oba dela popolnoma speta oziroma se prilegata. V kolikor nista, meritev ne bo naložena.

2. Namestite elektrodi na merilnik. Vseeno s katerim delom boste začeli. Priloženi elektrodi sta identični.

3. Pred namestitvijo odlepite spodnji del elektrode, s čimer odkrijete njeno lepljivo stran, ki jo namestite na kožo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na spodnji sliki si oglejte položaj za namestitev elektrode. Elektrodo z merilnikom namestite na desno stran prsnega koša tik pod ključnico.

5. Drugo elektrodo priklopite na merilnik in odlepite spodnji del elektrode. Namestite jo na levo stran prsnega koša, približno en prst pod veliko prsno mišico oziroma ženske 2-3 debeline prstov pod nedrčkom. Za pomoč pri namestitvi si pomagajte s sliko.

Elektrode so za namenjene za enkratno uporabo. Zamenjajte jih po tuširanju oziroma v primeru, da postanejo ohlapne. Lepilo ali elektrodna pasta lahko draži kožo, zato po odstranitvi elektrod, očistite in posušite kožo. Koža lahko na območju, kjer ste imeli nameščeno elektrodo ostane nekoliko spremenjena (rdečkasta, groba ali srbeča) še nekaj dni.

 

 

 

 

 

 

 

5.MERJENJE

Merilnik bo samodejno začel opravljati meritev, ko je priklopljen na obe elektrodi. Ob pravilnem delovanju boste na merilcu opazili utripajočo zeleno luč. V spodnji tabeli so prikazani pomeni različnih signalov luči na merilniku.

 

 

6.SIGNALI

 

Luči (LED) SIGNAL MED MERJENJEM                      POMEN

ZELENA LED luč utripa sinhrono s srčnim utripom               Opravljanje/beleženje meritve

ZELENA LED luč utripa skupaj z ORANŽNO LED lučjo        Merilnik opravlja/beleži meritev, vendar je baterija skoraj prazna

RDEČA LED luč                                                                     Spomin na merilcu je zapolnjen

RDEČA LED luč                                                                     Prazna ali poškodovana baterija

 

 

7.PO UPORABI – 24. URNI MERITVI

 

Po uporabi merilnik odklopite iz elektrod in ga pospravite v za to priloženo embalažo. Elektrode po uporabi zavržete. Merilnik skupaj z embalažo vložite v kuverto, kjer je označen naslov za pošiljanje in oddajte na pošti ali v poštni nabiralnik.

POZOR: pred pošiljanjem, merilnik poslikajte zato, da bomo vedeli, da je v ustreznem nepoškodovanem stanju z namenom, da se izognemo morebitnim problemom poškodb, ki bi nastale med pošiljanjem.

 

 

8.TEHNIČNI PODATKI

 

Masa                                                                    24g

Velikost                                                                47mm x 63mm x 10.60mm

Trajanje delovanja (pri polni bateriji)                    več kot 140 ur

Stopnja zaščite IP                                                IP22, IP67 med merjenjem

Natančnost merjenja                                           1 ms (1000 Hz)

Kapaciteta merjenja                                             več kot 20 dni

Primerna temperatura med izvajanjem meritve   +5° do +50°

Primerna temperatura shranjevanja                    -20° do 60°

Resolucija                                                             8 bit

G-scale                                                                 4 G

Picture x1.jpg
HRV device firstbeat 2.jpg
HRV device firstbeat.jpg
Untitled-1.jpg